All Ab (A-flat) ukulele chords

Ab

Ab ukulele chord

Abm

Abm ukulele chord

Ab7

Ab7 ukulele chord

Abm7

Abm7 ukulele chord

Ab+

Ab+ ukulele chord

Abdim

Abdim ukulele chord

Abdim7

Abdim7 ukulele chord

Absus2

Absus2 ukulele chord

Absus4

Absus4 ukulele chord

Ab7sus2

Ab7sus2 ukulele chord

Ab7sus4

Ab7sus4 ukulele chord

Ab6

Ab6 ukulele chord

Abm6

Abm6 ukulele chord

Ab9

Ab9 ukulele chord

Abm9

Abm9 ukulele chord

Abmaj

Abmaj ukulele chord

Abmaj7

Abmaj7 ukulele chord

Ab7/6

Ab7/6 ukulele chord